RETARDÉRY

Retardéry-zpomalovače

pb retard vz 111

pb retard vz 880

Retardéry betonu: Jak to funguje?
Přísada která zpomaluje tuhnutí cementové pasty, a tedy i směsí, jako je malta nebo beton obsahující cement, nazývá retardér“. Zpomalovače tuhnutí betonu jsou také známé jako zpomalovací příměsi nebo retardéry.
Retardéry betonu se přidávají do betonu za účelem oddálení doby tuhnutí betonu. Jak víte, postup tuhnutí nebo ztuhnutí je výsledkem chemické reakce mezi vodou a cementem v betonu. Tato reakce se nazývá hydratace. Když se do betonu použijí zpomalovače, dočasně zpomalí chemickou reakci (hydrataci). Proto beton zůstává v plastickém stadiu a zůstává zpracovatelný po delší dobu.
Někdy potřebujeme delší čas na uložení betonu kvůli obtížným podmínkám ukládání nebo může dojít ke zpoždění při dopravě. Vezměme si příklad, že v případě transportního betonu se beton vyrábí v centrální betonárně a přepravuje se na velkou vzdálenost a často i na pracoviště, což může trvat značnou dobu v závislosti na způsobu přepravy. V takovém případě, pokud chcete beton v plastickém stavu pro dokonalé konečné uložení a zhutnění, bude nutné prodloužit dobu tuhnutí betonu nebo ji jednoduše zpozdit zpomalením procesu jeho hydratace.
Zpomalovače betonu
Retardéry betonu se používají také k překonání urychlujícího účinku vysokých teplot na vlastnosti tuhnutí betonu při betonáži za horkého počasí.Retardační příměsi prodlužují dobu tuhnutí betonu a udržují jeho zpracovatelnost a soudržnost po delší dobu.
Ve velkých stavebních projektech zabraňují retardéry betonu vzniku studených spár v po sobě jdoucích vrstvách a zajišťují zpracovatelnost betonu po celou dobu jeho ukládání.
Pomocí retardérů betonu můžete kompenzovat urychlující účinek vysoké teploty vůči počáteční době tuhnutí a minimalizovat rizika dálkové dodávky v horkém počasí.
Použití retardačních příměsí zlepšuje čerpatelnost betonu díky prodloužení doby tuhnutí a zlepšení zpracovatelnosti betonu.
 
Přejít na začátek