MACRO VLÁKNA

Makrovlákna se někdy označují jako strukturální vlákna a jsou určena k přenášení zatížení, proto se používají k nahrazení tradiční výztuže v konstrukčních i nekonstrukčních aplikacích a k minimalizaci, eliminaci smrštění a trhlin v rané i pozdním době zrání betonu

Durus S500

Durus S500 se těší stále větší oblibě u projektantů, dodavatelů a majitelů projektů. Toto syntetické makrovlákno se ukázalo jako platná alternativa ke konvenční výztuži z ocelových vláken. Bez nutnosti měnit stávající konstrukce lze betonovou směs používající ocelová vlákna nahradit směsí obsahující makrovlákna Durus S500. Zpracovatelnost zůstane nezměněna a často se dokonce zlepší.

Povrch vláken je maximalizován pro optimální vazbu v betonu, zatímco jejich menší tloušťka umožňuje zvýšit počet vláken na metr krychlový. Kromě toho modul pružnosti vláken Durus S500 převyšuje jejich alternativy.

Mezi typické aplikace patří výroba betonových tunelových segmentů a dalších betonových prefabrikátů. Použití materiálu Durus S500 namísto ocelových vláken eliminuje riziko zranění pracovníků ve výrobě při dávkování, odformování a manipulaci s prefabrikáty. Výrazně se tak zlepšuje dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výrobního procesu a na staveništi

File-pdf

EASYFINISH

Durus EasyFinish se velmi snadno manipuluje a aplikuje. Vlákna se mohou aplikovat na betonárce, nebo je lze přidat na místě – to je hlavní výhoda oproti ocelovvým drátkům, které se dají daleko hůře rozmíchat na stavbě , což ovlivňuje kvalitu a výrobní harmonogram. Vlákna jsou inertní vůči atmosférickým podmínkám, alkalitě betonu a vlhkosti, a proto 100% nerezaví. To zajišťuje dlouhou životnost hotové betonové konstrukce vyztužené vlákny.


File-pdf

Durus easy shot

Durus EasyShot je výsledkem našeho výzkumu v oblasti vývoje vláken, která splňují požadavky konkrétních aplikací a konečných použití. U stříkaného betonu je prokázáno, že tato polypropylenová vlákna dosahují vysokého stupně absorpce energie při nízkých dávkách vláken.

Durus EasyShot byl testován v mnoha různých konstrukcích torkretovacích směsí. Při dávkování pouhých 4 kg/m3 vlákno překonalo své alternativy v pohlcování energie v poměru k ceně za joule. Jeho použití a manipulace s ním je také bezpečnější než u výztuže z ocelových sítí.


File-pdf

Přejít na začátek