PB AKTIV 40

Bezchloridový urychlovač betonu
OBLASTI POUŽITÍ
Urychluje počáteční tvrdnutí betonu, potěrů a malt. To umožňuje dosáhnout vyšších počátečních a konečných pevností při nižších teplotách.

PB AKTIV 40  byl vyvinut pro zvýšení pevnosti čerstvých  betonů jak pro transport beton atak prefu.

Hotové výrobky lze v komorách skladovat kratší dobu, čímž se zvyšuje produktivita.

Od formovací cyklus monolitických staveb lze zkrátit až o 80%

PENTAQUICK C100

Bezchloridový urychlovač tvrdnutí podle DIN EN 934-2
PANTAQUICK C 100 (BE) je inovativní urychlovač tvrdnutí, který byl speciálně vyvinut pro optimalizaci vývoje počáteční pevnosti betonu.

PANTAQUICK C 100 (BE) podporuje proces tuhnutí při nízkých teplotách okolí  a je zvláště vhodný pro betony, kde je pro úspěch stavebního projektu rozhodující včasný vývoj pevnosti.

 • Urychlovače -Akcelerátory hydratace
  Urychlovače tvrdnutí umožňují kontrolovat počáteční pevnost a navíc i konečnou pevnost. V tomto prostředí jsou z hlediska snižování emisí CO2 zajímavé tři různé možnosti:
 •  Kompenzace počátečních pevnostních 
  Varianta 1 zahrnuje kompenzaci snížení počáteční pevnosti snížením obsahu slínku nebo pojiva a v souladu s tím udržení pevnosti při odbedňování se sníženým obsahem pojiva. V číslech to znamená snížení až o 10 % CO2, snížení 50 až 70 kg/m³ slínku vede ke snížení 40 až 55 kg CO2 na m³ betonu. Jen v betonářském průmyslu s ročním objemem cca 5 milionů m³ je možné snížit emise CO2 až o 225 000 t ročně. Tímto přístupem by se dalo zabránit nadměrné konsolidaci, což by mělo další účinky pro průmysl hotových betonových směsí a betonových výrobků.
 •  Alternativní energetické koncepce vytápění
  Cílem je úspora energie na vytápění v prefabrikátech. Aby bylo možné rychle dosáhnout minimální pevnosti pro zvedání prefabrikátů z bednění, používají se v mnoha výrobnách prefabrikátů ohřívací systémy. Při spalování např. jednoho litru topného oleje vzniká přibližně 2,6 kg CO2. Pro vybrané prefabrikované aplikace je potřeba až 10 l/m³ topného oleje, což odpovídá 26 kg CO2 na m³ betonu. Díky alternativním koncepcím vytápění by bylo možné se vyhnout emisím CO2 nebo je výrazně snížit.
 •  Kompenzace konečného snížení pevnosti
  snížení
  Snížení konečné pevné hmotnosti by bylo možné kompenzovat snížením množství slínku nebo pojiva. Kromě počáteční pevnosti se konečná pevnost aktivně zvyšuje také speciálními přísadami.
 • Tímto způsobem je možné snížit obsah CO2 až o 10 % 
 
Přejít na začátek